Frieda
 
Frieda

Frieda is waarschijnlijk (zeg nooit nooit) de laatste winnares van de Bartart-Beurs-Acties. 
Op de Kamasutrabeurs in Utrecht, begin 2006 konden bezoekers hun emailadres achterlaten en Frieda won uit de ruim 300 inzendingen. Ze krijgt een schilderij van zichzelf met een fikse korting. Hier is een overzicht van alle Winnaressen tot nu toe.

 

 
Frieda

Frieda is een vrij extreem iemand: niet standaard. Ze volgt een bijzondere opleiding: de humanistische universiteit. Eigenlijk is dat, achteraf gezien, dat de studie ik zelf had willen volgen. Een stukje uit de opleindingsgids over de uvh:

Het programma Identiteit en existentie vormt het inhoudelijke thema van de zingevingslijn in het eerste jaar van de bachelor. Hierin komen vragen aan de orde over de relatie tussen de identiteit van het individu en de wijze waarop het bestaan betekenis wordt gegeven. Dit hoofdthema wordt uitgewerkt aan de hand van twee subthema’s: Uniciteit en verbondenheid en Narrativiteit en zingeving.
 

 

In het eerste onderdeel staan betekenisgevende existentiële relaties centraal: jouw relaties tot de ander, tot de wereld, tot jezelf. Uniciteit en verbondenheid zijn hier de kernbegrippen. Vanuit een fenomenologische, existentiële benadering van deze thema’s wordt de student geïntroduceerd in hoofdstromingen van de filosofie (6 EC) en de psychologie (2 EC). Het vertrekpunt is de leefwereld van de student, waaraan visies, begrippen en theorieën verbonden worden; vervolgens bestudeert de student bronteksten in werkgroepverband. Dit onderwerp werkt overigens door in het tweede subthema, als daar de verbanden tussen het individuele en het sociale besproken worden die een rol spelen bij de vorming van identiteit.
 
 
Schilderproces
 

 

 
Het schilderij

Ik heb nog geen idee wat voor schilderij we gaan maken.

 
 
 

Schetsen
 
schetsen
komt nog
grote afbeelding
komt nog
grote afbeelding
komt nog
grote afbeelding

Composities
daar gaan we nog naar op zoek
 
Compositie 1
komt nog
grote afbeelding
Compositie 2
komt nog
grote afbeelding
Compositie 3
komt nog
grote afbeelding
Compositie 4
komt nog
grote afbeelding
Compositie 5
komt nog
grote afbeelding

Schilderij
komt nog

 

 
opzet
komt nog
grote afbeelding
tweede fase
komt nog
grote afbeelding
derde fase
komt nog
grote afbeelding
vierde fase
komt nog
grote afbeelding
vijfde fase
komt nog
grote afbeelding
zesde fase
komt nog
grote afbeelding
zevende fase
komt nog
grote afbeelding 
achtste fase
komt nog
grote afbeelding
negende fase
komt nog
grote afbeelding
tiende fase
komt nog
grote afbeelding
eindresultaat
komt nog
grote afbeelding
home