Locatie koffie, fotoshoot en expositie.
Roodharigenmeeting 24 september 2005

kaart beeldvullend

Kunstwerk de Groene Poort

home